HAVLIS Jan *13.8.1872

Jméno:Jan

Přijmení:HAVLIS

Datum narození:13.8.1872

Obec narození:Svatá Maří Magdalena

Okres narození:Třeboň

Domovská obec:Svatá Maří Magdalena

Domovský okres:Třeboň

Vzdělání:ob.3

Zaměstnání:lesní dělník

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:27.dom.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:27.dom.p.pl.

Datum zájetí:28.6.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:4.1918

Jednotka v době zařazení:depos.rota

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:24.3.1920

Poslední útvar v legiích:depos.rota

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.