HAVLIŠ Rudolf *20.12.1881

Jméno:Rudolf

Přijmení:HAVLIŠ

Datum narození:20.12.1881

Obec narození:Vídeň

Okres narození:Vídeň

Domovská obec:Vídeň Znojmo ?

Domovský okres:Vídeň

Vzdělání:ob. 4 reálka 4

Zaměstnání:kuchař

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:81.p.pl.

Hodnost v době zájetí:svobodník

Datum zařazení do legií:13.9.1919

Jednotka v době zařazení:3.mun.divz.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:11.8.1920

Poslední útvar v legiích:3.mun.divz.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.