HEDÁNEK Josef *12.8.1891

Jméno:Josef

Přijmení:HEDÁNEK

Datum narození:12.8.1891

Obec narození:Solany

Okres narození:Roudnice nad Labem

Domovská obec:Solany Vršovice

Domovský okres:Roudnice nad Labem Praha

Zaměstnání:pošt.úředník

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:2.pr.pol.mys.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:2.pr.pol.mys.

Datum zájetí:8.8.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:9.4.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:27.5.1918

Jednotka v době zařazení:32.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:24.2.1919

Poslední útvar v legiích:Národní stráž

Poslední hodnost v legiích:strážmistr

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.