HEDÁNEK Ladislav *1.11.1894

Jméno:Ladislav

Přijmení:HEDÁNEK

Datum narození:1.11.1894

Obec narození:Třebivlice

Okres narození:Litoměřice

Domovská obec:Třebivlice

Domovský okres:Litoměřice

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:zahradník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:42.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:31.dom.p.pl.

Datum zájetí:17.5.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:16.10.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:24.4.1918

Jednotka v době zařazení:31.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:31.5.1919

Poslední útvar v legiích:31.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.