HEINRICH Jan *13.7.1887

Jméno:Jan

Přijmení:HEINRICH

Datum narození:13.7.1887

Obec narození:Aag

Okres narození:Cheb

Domovská obec:Falknov

Domovský okres:Děčín

Zaměstnání:rolník

Datum podáni prihlášky do legií:7.6.1919

Misto podáni prihlášky do legií:Irkutsk

Datum zařazení do legií:28.6.1919

Jednotka v době zařazení:štáb čsl.vojsk

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:15.4.1920

Poslední útvar v legiích:štáb čsl.vojsk

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.