HEINRICH Jiří *25.3.1890

Jméno:Jiří

Přijmení:HEINRICH

Datum narození:25.3.1890

Obec narození:Landek

Okres narození:Hlučín

Domovská obec:Landek

Domovský okres:Hlučín

Zaměstnání:rolník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:100.p.pl.

Datum zájetí:21.8.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:20.9.1917

Datum zařazení do legií:27.5.1918

Jednotka v době zařazení:33.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.