HEINRICH Ladislav *31.3.1899

Jméno:Ladislav

Přijmení:HEINRICH

Datum narození:31.3.1899

Obec narození:Liberec

Okres narození:Liberec

Domovská obec:Liberec

Domovský okres:Liberec

Vzdělání:gym.

Zaměstnání:student

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:44.p.pl.

Datum zájetí:18.2.1918

Hodnost v době zájetí:desátník

Datum podáni prihlášky do legií:2.3.1919

Misto podáni prihlášky do legií:Irkutsk

Datum zařazení do legií:1.12.1919

Jednotka v době zařazení:fin.správa

Hodnost v době zařazení:pracovník

Konec v legiích:18.5.1920

Poslední útvar v legiích:fin.správa

Poslední hodnost v legiích:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.