HEINRICH Roland *

Jméno:Roland

Přijmení:HEINRICH

Datum zařazení do legií:13.3.1919

Jednotka v době zařazení:6.zásob.oddíl

Hodnost v době zařazení:nadporučík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.