HEINZ Rudolf *7.4.1889

Jméno:Rudolf

Přijmení:HEINZ

Datum narození:7.4.1889

Obec narození:Pohor

Okres narození:Olomouc

Domovská obec:Pohor

Domovský okres:Olomouc

Zaměstnání:dělník

Datum podáni prihlášky do legií:7.12.1919

Misto podáni prihlášky do legií:Berezovka

Datum zařazení do legií:7.12.1919

Jednotka v době zařazení:ústředí prodejen Dál.Vých.

Hodnost v době zařazení:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.