HEISLER Viktor *19.6.1885

Jméno:Viktor

Přijmení:HEISLER

Datum narození:19.6.1885

Obec narození:Moravská Třebová

Okres narození:Moravská Třebová

Domovská obec:Moravská Třebová

Domovský okres:Moravská Třebová

Vzdělání:ob. 5 mě. 2

Zaměstnání:policista

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:16.zem.p.pl.

Datum zájetí:15.9.1915

Hodnost v době zájetí:šikovatel

Datum podáni prihlášky do legií:26.1.1920

Misto podáni prihlášky do legií:Berezovka

Datum zařazení do legií:20.3.1915

Jednotka v době zařazení:inv.rota

Hodnost v době zařazení:pracovník

Konec v legiích:13.7.1920

Poslední útvar v legiích:inv.rota

Poslední hodnost v legiích:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.