HEITER Robert *26.11.1883

Jméno:Robert

Přijmení:HEITER

Datum narození:26.11.1883

Obec narození:Brno

Okres narození:Brno

Domovská obec:Opava

Domovský okres:Opava

Vzdělání:ob. 5 reálka 7 technika 10 sem.

Zaměstnání:stát.stav.inženýr

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:66.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:6.zem.p.pl.

Datum zájetí:11.5.1915

Hodnost v době zájetí:nadporučík

Datum podáni prihlášky do legií:26.4.1919

Misto podáni prihlášky do legií:Krasnojarsk

Datum zařazení do legií:15.10.1919

Jednotka v době zařazení:3.mun.divz.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:1.10.1920

Poslední útvar v legiích:3.mun.divz.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.