HEJNRICH Jan *31.12.1893

Jméno:Jan

Přijmení:HEJNRICH

Datum narození:31.12.1893

Obec narození:Křižanovice

Okres narození:Vyškov

Domovská obec:Křižanovice

Domovský okres:Vyškov

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:bednář

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:8.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:88.p.pl.

Datum zájetí:21.7.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:22.4.1918

Jednotka v době zařazení:34.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:22.5.1920

Poslední útvar v legiích:34.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.