JANEK Eduard *1887

Jméno:Eduard

Přijmení:JANEK

Datum narození:1887

Obec narození:?

Okres narození:?

Domovská obec:Česká Lípa

Domovský okres:Česká Lípa

Vzdělání:?

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:?

Datum zařazení do legií:12.1918

Jednotka v době zařazení:31.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:?

Poslední útvar v legiích:31p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.