JŮCHA Josef *27.12.1899

Jméno:Josef

Přijmení:JŮCHA

Datum narození:27.12.1899

Obec narození:Záboří

Okres narození:Bílsko

Domovská obec:Záboří

Domovský okres:Bílsko

Vzdělání:průmyslovka

Zaměstnání:krejčí

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:děl.pl.

Datum zájetí:3.11.1918

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:12.12.1918

Datum zařazení do legií:24.11.1918

Jednotka v době zařazení:6.pl.pol.děl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Zdroj informací: osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.