KůMA Josef *13.12.1894

Jméno:Josef

Přijmení:KůMA

Datum narození:13.12.1894

Obec narození:Selec

Okres narození:Trenčín

Datum zařazení do legií:9.6.1919

Jednotka v době zařazení:24.p.p.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.