MÁLEK Jaroslav *16.11.1892

Jméno:Jaroslav

Přijmení:MÁLEK

Datum narození:16.11.1892

Obec narození:Hoděšovice

Okres narození:Pardubice

Domovská obec:Vysoké Chvojno

Domovský okres:Pardubice

Vzdělání:mě.3

Zaměstnání:obuvník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:p.pl.

Datum zájetí:15.6.1918

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:?

Datum zařazení do legií:31.8.1918

Jednotka v době zařazení:35.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:3.5.19193

Poslední útvar v legiích:35.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.