PELIKÁN František *20.4.1893

Jméno:František

Přijmení:PELIKÁN

Datum narození:20.4.1893

Obec narození:Kyjov

Okres narození:Kyjov

Domovská obec:Kyjov Vyšní Verecky

Domovský okres:Kyjov Nižní Verecky

Vzdělání:gym., obch. kurs

Zaměstnání:účetní

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:3.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:3.p.pl.

Datum zájetí:28.12.1914

Hodnost v době zájetí:vojín

Misto podáni prihlášky do legií:Omsk

Datum zařazení do legií:30.7.1918

Jednotka v době zařazení:telegrafní rota

Hodnost v době zařazení:svobodník

Konec v legiích:12.11.1920

Poslední útvar v legiích:telegrafní rota

Poslední hodnost v legiích:četař

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.