PELIKÁN František *1.3.1896

Jméno:František

Přijmení:PELIKÁN

Datum narození:1.3.1896

Obec narození:Vyžlovka

Okres narození:Český Brod

Domovská obec:Vyžlovka

Domovský okres:Český Brod

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:kameník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:36.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:36.p.pl.

Datum zájetí:28.1.1918

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:11.3.1918

Datum zařazení do legií:26.4.1918

Jednotka v době zařazení:33.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:14.12.1921

Poslední útvar v legiích:33.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.