PELIKÁN Jan *24.6.1888

Jméno:Jan

Přijmení:PELIKÁN

Datum narození:24.6.1888

Obec narození:Poděbrady

Okres narození:Poděbrady

Domovská obec:Kolín

Domovský okres:Kolín

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:knihař

Vyznání:řím.kat.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:36.p.pl.

Datum zájetí:8.7.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:20.8.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Znamenskoe, Borispol

Datum zařazení do legií:20.8.1917

Jednotka v době zařazení:10.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:10.8.1920

Poslední útvar v legiích:10.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:četař

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
KRŮTA, Václav, CINGEROVÁ, Jana, HOROVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Monika, VEVERKOVÁ, Irena. Českoslovenští legionáři. Okres Kladno. Kladno: OkÚ, SOkA, 2002.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře