PELIKÁN Jaroslav *26.4.1893

Jméno:Jaroslav

Přijmení:PELIKÁN

Datum narození:26.4.1893

Obec narození:Praha

Okres narození:Praha

Domovská obec:Praha

Domovský okres:Praha

Vzdělání:univerzita

Zaměstnání:profesor (kandid.)

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:6.stř.pl.

Datum zájetí:4.9.1917

Hodnost v době zájetí:svobodník

Datum podáni prihlášky do legií:17.4.1918

Datum zařazení do legií:26.4.1918

Jednotka v době zařazení:39.p.pl.

Hodnost v době zařazení:svobodník

Konec v legiích:24.1.1921

Poslední útvar v legiích:39.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:podporučík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře