PELIKÁN Josef *2.10.1892

Jméno:Josef

Přijmení:PELIKÁN

Datum narození:2.10.1892

Obec narození:Svítkov

Okres narození:Pardubice

Domovská obec:Svítkov

Domovský okres:Pardubice

Vzdělání:mě. 3

Zaměstnání:řezník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:98.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:98.p.pl.

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:12.5.1917

Datum zařazení do legií:26.4.1918

Jednotka v době zařazení:39.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:14.6.1920

Poslední útvar v legiích:39.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:četař

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.