PELIKÁN Václav *10.9.1898

Jméno:Václav

Přijmení:PELIKÁN

Datum narození:10.9.1898

Obec narození:Dasný

Okres narození:České Budějovice

Domovská obec:Dubné

Domovský okres:České Budějovice

Vzdělání:reálka, obch. kurs

Zaměstnání:student

Vyznání:řím.kat.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:29.p.pl.

Datum zájetí:3.9.1917

Hodnost v době zájetí:desátník

Datum podáni prihlášky do legií:1.10.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:26.4.1918

Jednotka v době zařazení:33.p.pl.

Hodnost v době zařazení:desátník

Konec v legiích:?

Poslední útvar v legiích:33.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:praporčík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.