PERGAL Antonín *22.10.1879

Jméno:Antonín

Přijmení:PERGAL

Datum narození:22.10.1879

Obec narození:Plzeň

Okres narození:Plzeň

Domovská obec:Plzeň

Domovský okres:Plzeň

Vzdělání:gym., obch. škola

Zaměstnání:majitel ledáren

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:28.zem.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:28.zem.p.pl.

Datum zájetí:2.4.1915

Hodnost v době zájetí:nadporučík

Misto podáni prihlášky do legií:Šembar, Penzská gub.

Datum zařazení do legií:18.8.1917

Jednotka v době zařazení:6.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:poručík

Konec v legiích:14.10.1920

Poslední útvar v legiích:štáb čsl.vojsk

Poslední hodnost v legiích:major

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
HUS, Miroslav. Českoslovenští legionáři 1914-1920 z města Plzně a okolních vsí (okres Plzeň - město). Ústí nad Labem: Albis international, 2001.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře