PERGL Karel *13.1.1892

Jméno:Karel

Přijmení:PERGL

Datum narození:13.1.1892

Obec narození:Žižkov

Okres narození:Praha

Domovská obec:Žižkov

Domovský okres:Praha

Vzdělání:technika

Zaměstnání:technik

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:11.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:11.p.pl.

Datum zájetí:11.3.1915

Hodnost v době zájetí:podporučík

Datum podáni prihlášky do legií:25.3.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Taganrog, Vladivostok

Datum zařazení do legií:25.3.1917

Jednotka v době zařazení:Taganrog

Hodnost v době zařazení:pracovník

Konec v legiích:9.4.1921

Poslední útvar v legiích:fin.správa

Poslední hodnost v legiích:poručík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře