PERIC Alois *

Jméno:Alois

Přijmení:PERIC

Datum zařazení do legií:3.7.1916

Jednotka v době zařazení:1.stř.pl.

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.