PERKUT Petr *2.11.1883

Jméno:Petr

Přijmení:PERKUT

Datum narození:2.11.1883

Obec narození:Lukšic

Okres narození:Split

Domovská obec:Lukšic

Domovský okres:Split

Vzdělání:gym., obchodní

Zaměstnání:velkoobchodník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:22.p.pl.

Datum zájetí:28.11.1914

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:28.4.1918

Jednotka v době zařazení:33.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:13.2.1919

Poslední útvar v legiích:33.p,.pl.

Poslední hodnost v legiích:strážmistr

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.