PERNA Jan *23.11.1894

Jméno:Jan

Přijmení:PERNA

Datum narození:23.11.1894

Obec narození:Střelice

Okres narození:Brno

Domovská obec:Střelice

Domovský okres:Brno

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:hostinský a rolník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:8.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:8.p.pl.

Datum zájetí:26.7.1915

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:9.4.1917

Datum zařazení do legií:15.4.1918

Jednotka v době zařazení:31.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:30.10.1920

Poslední útvar v legiích:31.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.