PERNIČKA Josef *28.2.1887

Jméno:Josef

Přijmení:PERNIČKA

Datum narození:28.2.1887

Obec narození:Dobroutov

Okres narození:Německý Brod

Domovská obec:Dobroutov

Domovský okres:Německý Brod

Vzdělání:ob. 3

Zaměstnání:dělník, rolník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:21.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:21.p.pl.

Datum zájetí:23.5.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:18.3.1918

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:26.4.1918

Jednotka v době zařazení:34.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:10.10.1919

Poslední útvar v legiích:34.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.