PERTL Vojtěch *7.12.1894

Jméno:Vojtěch

Přijmení:PERTL

Datum narození:7.12.1894

Obec narození:Vídeň

Okres narození:Vídeň - Rakousko

Domovská obec:Vídeň

Domovský okres:Vídeň - Rakousko

Vzdělání:reálka, uč. ústav

Zaměstnání:učitel

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:dělostřelecký pluk

Datum zájetí:3.11.1918

Hodnost v době zájetí:praporčík

Datum zařazení do legií:6.12.1918

Jednotka v době zařazení:6.pl.pol.děl.

Hodnost v době zařazení:praporčík

Konec v legiích:?

Poslední útvar v legiích:6.pl.pol.děl.

Poslední hodnost v legiích:podporučík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.