PETRÁZ Jan *

Jméno:Jan

Přijmení:PETRÁZ

Datum zařazení do legií:24.1.1919

Jednotka v době zařazení:35.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.