PETRLÍK Kristián *13.12.1893

Jméno:Kristián

Přijmení:PETRLÍK

Datum narození:13.12.1893

Obec narození:Davidov

Okres narození:Falknov

Datum zařazení do legií:17.6.1919

Jednotka v době zařazení:24.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.