PETROVIČ Rudolf *21.5.1893

Jméno:Rudolf

Přijmení:PETROVIČ

Datum narození:21.5.1893

Obec narození:Nusle

Okres narození:Praha

Domovská obec:Voltuš

Domovský okres:Blatná

Vzdělání:ob. 5

Zaměstnání:truhlář, kočí

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:11.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:11.p.pl.

Datum zájetí:2.11.1916

Datum podáni prihlášky do legií:3.12.1918

Datum zařazení do legií:28.4.1918

Jednotka v době zařazení:31.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:3.7.1920

Poslední útvar v legiích:31.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.