PETRŮ Miloslav *18.10.1887

Jméno:Miloslav

Přijmení:PETRŮ

Datum narození:18.10.1887

Domovská obec:Vinohrady

Domovský okres:Královské Vinohrady

Zaměstnání:kreslič

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:8.zem.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:8.zem.p.pl.

Hodnost v době zájetí:svobodník

Datum zařazení do legií:1.1.1916

Konec v legiích:29.11.1920

Poslední útvar v legiích:štáb čsl.vojsk

Poslední hodnost v legiích:rotmistr

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.