PETRUJ Jindřich *5.7.1893

Jméno:Jindřich

Přijmení:PETRUJ

Datum narození:5.7.1893

Obec narození:Lošov

Okres narození:Olomouc

Domovská obec:Křtiny Nové mlýny

Domovský okres:Brno Litovel

Vzdělání:reálka, obch.k.

Zaměstnání:obchodní korespondent

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:8.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:8.p.pl.

Datum zájetí:16.6.1915

Hodnost v době zájetí:vojín

Misto podáni prihlášky do legií:Bobrov

Datum zařazení do legií:5.8.1917

Jednotka v době zařazení:5.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:20.6.1920

Poslední útvar v legiích:štáb čsl.vojsk

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.