PETRŽELKA Maxmilián *10.10.1873

Jméno:Maxmilián

Přijmení:PETRŽELKA

Datum narození:10.10.1873

Obec narození:Malonice

Okres narození:Klatovy

Domovská obec:Malonice

Domovský okres:Klatovy

Zaměstnání:obuvník

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:59.dom.prap.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:39.dom.p.pl.

Datum zájetí:7.8.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:18.4.1918

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:17.5.1919

Poslední útvar v legiích:depos.rota

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.