PETRŽILA Karel *16.9.1888

Jméno:Karel

Přijmení:PETRŽILA

Datum narození:16.9.1888

Obec narození:Březina

Okres narození:Vyškov

Domovská obec:Novosady/Březina

Domovský okres:Vyškov

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:rolník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:8.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:47.p.pl.

Datum zájetí:14.1.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Misto podáni prihlášky do legií:Asinara

Datum zařazení do legií:39.11,1918

Jednotka v době zařazení:31.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:16.10.1919

Poslední útvar v legiích:31.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.