PETRŽÍLA Václav *20.11.1885

Jméno:Václav

Přijmení:PETRŽÍLA

Datum narození:20.11.1885

Obec narození:Tuřany

Okres narození:Slaný

Domovská obec:Tuřany

Domovský okres:Slaný

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:malíř pokojů

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:28.p.pl.

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:18.8.1914

Misto podáni prihlášky do legií:Kyjev

Datum zařazení do legií:21.8.1914

Jednotka v době zařazení:Česká družina

Hodnost v době zařazení:vojín

Poslední útvar v legiích:9.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:podporučík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
KRŮTA, Václav, CINGEROVÁ, Jana, HOROVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Monika, VEVERKOVÁ, Irena. Českoslovenští legionáři. Okres Kladno. Kladno: OkÚ, SOkA, 2002.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře