PETRŽILKA Josef *24.4.1897

Jméno:Josef

Přijmení:PETRŽILKA

Datum narození:24.4.1897

Obec narození:Klobuky

Okres narození:Slaný

Domovská obec:Hořešovice

Domovský okres:Slaný

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:zahradník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:3.zem.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:311.honv.p.pl.

Datum zájetí:14.6.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:15.3.1918

Datum zařazení do legií:26.4.1918

Jednotka v době zařazení:34.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:3.2.1921

Poslední útvar v legiích:34.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.