PFEIFER Rudolf *3.5.1893

Jméno:Rudolf

Přijmení:PFEIFER

Datum narození:3.5.1893

Obec narození:Karlovy Vary

Okres narození:Karlovy Vary

Domovská obec:Karlovy Vary

Domovský okres:Karlovy Vary

Vzdělání:univerzita

Zaměstnání:kandidát filosofie

Vyznání:řím.kat.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:1.zem.p.pl.

Datum zájetí:5.6.1916

Hodnost v době zájetí:podpraporčík

Datum podáni prihlášky do legií:9.7.1919

Datum zařazení do legií:15.9.1919

Jednotka v době zařazení:posádka Vladivostok

Hodnost v době zařazení:pracovník

Poslední útvar v legiích:inv.rota

Poslední hodnost v legiích:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.