PFERTNER Erich *12.4.1893

Jméno:Erich

Přijmení:PFERTNER

Datum narození:12.4.1893

Obec narození:Olešov

Okres narození:Šumperk

Domovská obec:Šumperk

Domovský okres:Šumperk

Vzdělání:gym., universita

Zaměstnání:student právník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:12.pr.pol.mys.

Datum zájetí:19.12.1914

Hodnost v době zájetí:praporčík

Datum zařazení do legií:8.12.1919

Jednotka v době zařazení:stráž.pr.

Hodnost v době zařazení:pracovník

Poslední útvar v legiích:sborná rota

Poslední hodnost v legiích:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.