PFLEGER Jan *15.5.1893

Jméno:Jan

Přijmení:PFLEGER

Datum narození:15.5.1893

Obec narození:Betyně

Okres narození:Příbram

Domovská obec:Betyně

Domovský okres:Příbram

Zaměstnání:rolník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:1. horská brig.

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:12.5.1918

Jednotka v době zařazení:33.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:strážmistr

Konec v legiích:24.8.1922

Poslední útvar v legiích:33.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:strážmistr

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.