PHILLIP Lotar *16.2.1897

Jméno:Lotar

Přijmení:PHILLIP

Datum narození:16.2.1897

Obec narození:Dolní Grunt

Okres narození:Frývaldov

Domovská obec:Cukmantl

Domovský okres:Frývaldov

Vzdělání:uč.ústav

Zaměstnání:učitel

Datum podáni prihlášky do legií:21.11.1919

Datum zařazení do legií:1.4.1920

Jednotka v době zařazení:posádka Vladivostok

Konec v legiích:15.10.1920

Poslední útvar v legiích:posádka Vladivostok

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.