PIATKA Michal *15.12.1869

Jméno:Michal

Přijmení:PIATKA

Datum narození:15.12.1869

Obec narození:Německá Poruba

Okres narození:Liptovský Svetý Mikuláš

Domovská obec:Buffalo

Domovský okres:USA

Vzdělání:žádné

Zaměstnání:zedník

Vyznání:evang.

Datum podáni prihlášky do legií:27.9.1918

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.