PICEK Augustin *29.5.1891

Jméno:Augustin

Přijmení:PICEK

Datum narození:29.5.1891

Obec narození:Dyčichov

Okres narození:Turnov

Domovská obec:Dyčichov

Domovský okres:Turnov

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:brusič skla, drahokamů

Vyznání:řím.kat.

Datum zařazení do legií:27.3.1917

Jednotka v době zařazení:4.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:19.7.1918

Poslední útvar v legiích:4.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře