PÍCHA josef *1889

Jméno:josef

Přijmení:PÍCHA

Datum narození:1889

Obec narození:Hradčany

Okres narození:Turnov

Domovská obec:Hradčany

Domovský okres:Turnov

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:p.pl.47

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:20.4.1918

Jednotka v době zařazení:31.p.pl.

Hodnost v době zařazení:desátník

Zdroj informací: osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.