PIVOŇKA František *21.1.1889

Jméno:František

Přijmení:PIVOŇKA

Datum narození:21.1.1889

Obec narození:Dolní Přím

Okres narození:Hradec Králové

Domovská obec:Probluz, Jaroměř

Domovský okres:Hradec Králové, Jaroměř

Vzdělání:ob., pok.

Zaměstnání:obuvník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:11.hul.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:11.hul.pl.

Datum zájetí:22.3.1915

Hodnost v době zájetí:četař

Datum podáni prihlášky do legií:12.1917

Datum zařazení do legií:19.4.1918

Jednotka v době zařazení:2.jízd.pl.

Hodnost v době zařazení:svobodník

Konec v legiích:16.10.1920

Poslední útvar v legiích:2.jízd.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Legionářska organizace:ČsOL - Jaroměř (praporečník)

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře