PIVOŇKA Otakar *30.7.1895

Jméno:Otakar

Přijmení:PIVOŇKA

Datum narození:30.7.1895

Obec narození:Bukovany

Okres narození:Písek

Domovská obec:Bukovany

Domovský okres:Písek

Vzdělání:ob. 5

Zaměstnání:krejčí

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:11.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:11.p.pl.

Datum zájetí:2.11.1916

Hodnost v době zájetí:svobodník

Datum podáni prihlášky do legií:30.11.1917

Datum zařazení do legií:17.4.1918

Jednotka v době zařazení:33.p.pl.

Hodnost v době zařazení:svobodník

Konec v legiích:30.9.1920

Poslední útvar v legiích:33.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:četař

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.