PIVOVARNYK Jan *17.3.1885

Jméno:Jan

Přijmení:PIVOVARNYK

Datum narození:17.3.1885

Obec narození:Velké Kapušany

Okres narození:Velké Kapušany

Datum zařazení do legií:18.8.1919

Jednotka v době zařazení:24.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.