PLÁNKA Jan *12.7.1880

Jméno:Jan

Přijmení:PLÁNKA

Datum narození:12.7.1880

Obec narození:Kutísko

Okres narození:Moravská Ostrava

Domovská obec:Zábřeh

Domovský okres:Moravská Ostrava

Zaměstnání:dělník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:31.dom.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:31.dom.p.pl.

Datum zájetí:24.8.1917

Hodnost v době zájetí:desátník

Misto podáni prihlášky do legií:Foligno

Datum zařazení do legií:18.4.1918

Jednotka v době zařazení:31.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:desátník

Konec v legiích:30.7.1919

Poslední útvar v legiích:33.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.