PLEŠKA Gejza *15.10.1884

Jméno:Gejza

Přijmení:PLEŠKA

Datum narození:15.10.1884

Obec narození:Bén

Okres narození:Ostřihom

Domovská obec:Biu

Domovský okres:Ostřihom

Vzdělání:bez.

Zaměstnání:rolník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:26.p.pl.

Hodnost v době zájetí:svobodník

Datum zařazení do legií:16.6.1919

Jednotka v době zařazení:koňský dvůr

Hodnost v době zařazení:pracovník

Poslední útvar v legiích:Zařizovací oddíl

Poslední hodnost v legiích:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.